pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3, 2020թ.
pdf-icon Պ.Հ. Բալջյան Վ.Պ. Բալջյան Սելավային կուտակումների վերին մակերեվույթի կոորդինատների որոշման տեսական մեթոդ
pdf-icon Հ.Գ.Քելեջյան, Ն.Տ.Նամաթյան Ա.Դ.Գալստյան Թարթառ գետի ջրաբերուկային ռեժիմի ուսումնասիրությունը Մատաղիսի ջրամբարի հատածքում
pdf-icon Վ.Գ․Խաչատուրյան, Ա․Ա․Մարկոսյան Ջ.Վ.Ջիվանշիրյան Մ.Կ.Ալավերդյան Հ.Ա.Մնացականյան Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարման կատարելագործման անհրաժեշտության մասին
pdf-icon Վ.Գ. Ավետիսյան Մ.Վ. Մարկոսյան Հ.Գ. Մարտիրոսյան Ա.Կ. Ահարոնյան Մետրային տիրույթի ռադարների ալեհավաքային համակարգերի փորձարկումը շրջաթիր եղանակով՝ դրոնի օգտագործմամբ
pdf-icon Ա.Հ. Նավասարդյան Գ.Գ. Խնկոյան Նշանների լեզվի թարգմանիչ մի հավելվածի մասին
pdf-icon Ա․Թ․ Սեյրանյան Մեծ և միջին քաղաքների աղբահանության ավտոմատացման խնդրի արդի լուծումների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում
pdf-icon Ռ.Գ. Իսրայելյան Մ.Ա. Իսրայելյան Դ.Գ. Ավետիսյան Լեռնային պայմաններում ավտոտրանսպորտային միջոցների ռացիոնալ օգտագործումը
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան Է.Ն. Մաթևոսյան Ս.Հ. Թոքմաջյան Պետական ձեռնարկատիրության արդյունավետության հիմնախնդիրը և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
pdf-icon Ա.Ս. Առաքելյան Գյուղական տարածքների զարգացման առանձնահատկությունները: Քաղաքականություն և մոդելներ
pdf-icon Զ.Շ. Մկրտչյան Հանքարդյունաբերության ոլորտում հարկագանձման արդի հիմնախնդիրները
pdf-icon Ք.Ռ. Արշակյան Ստարտափ ընկերությունների զարգացման արդի դրսեվորումները եվ խնդիրները
pdf-icon Ա.Ա. Վարդանյան Ա.Ա. Շահնազարով Վ.Հ.Թոքմաջյան Ս.Բ.Գալստյան H1 և պոլիմերահանքային նյութերի կիրառմամբ բույսերի աճեցման բնօրինակ մի քանի հետազոտությունների արդյունքները