pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1, 2021թ.
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան, Թ.Գ. Գրիգորյան, Է.Վ. Ավանեսյան, Ա.Տ. Զաքարյան Նռնենու մշակման ագրոտեխնիկական միջոցառումների համալիրը և մելիորանտների կիրառման հնարավորությունները Մարտակերտի հարթավայրային գոտում
pdf-icon Ա.Ռ. Միքայելյան, Բ.Գ. Բաբայան, Գ.Հ. Ներսիսյան, Ա.Մ. Գրիգորյան Բույսի աճն ակտիվացնող գինեթթվի հիման վրա նոր կոմպլեքսային պատրաստուկի ուսումնասիրություն
pdf-icon Ս.Ա. Շահնազարյան, Կ.Զ. Նարիմանյան, Մ.Ս․ Սարուխանյան Տավարի ֆլեկֆի և ջերսեյ ցեղերի երինջների աճի, զարգացման և մթերատվության ձևավորման համեմատական բնութագիրը Արցախի Հանրապետությունում
pdf-icon Գ.Հ. Ներսիսյան, Հ.Վ. Թոքմաջյան, Յու.Մ. Մարտիրոսյան, Ա.Կ. Միքայելյան Բնական բաղադրիչների կիրառմամբ ատամի ախտահանիչ և ցավազրկող մածուկների արտադրության տեխնոլոգիան
pdf-icon Ռ.Հ. Ավոյան Այլընտրանքային էներգետիկա: Արևային հարթ և կոնցենտրատորային ֆոտոէլեկտրական պանելների համեմատական վերլուծություն
pdf-icon Ա.Գ. Պողոսյան, Դ.Ս. Բադասյան, Ա․Տ․ Սիմոնյան Իտերատիվ քայլային նվազարկման մեթոդի կիրառումը գլանաձև հարթակի օպտիմալ նախագծման խնդրի լուծման համար, վերջինիս ճկման պայմաններում
pdf-icon Տ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ.Ս. Առստամյան, Ա.Գ. Շիլիյանց, Լ.Գ. Անտոնյան Ջրամատակարարման ցանցում հոսակորուստների գնահատման խնդիրները
pdf-icon Հ․Ս․ Աբգարյան Համակարգչային ցանցերի մշտադիտարկման համակարգերի համեմատական վերլուծությունը
pdf-icon Ա․Գ․ Զաքարյան Rhyme Finder: Երգի բառերի ստեղծում՝ օգտագոծելով հետադարձ հանգավորումներ
pdf-icon Ա․Խ․ Մարկոսյան, Է․Ն․ Մաթևոսյան, Ս․Հ․ Թոքմաջյան, Է․Վ․ Ավանեսյան Քաղցրահամ ջրի պաշարները և դրանց օգտագործման հիմնական ցուցանիշները աշխարհում
pdf-icon Պ.Ա. Տոնապետյան, Պ.Յու. Գասպարյան, Ա.Պ. Տոնապետյան, Ք.Ա. Գրիգորյան Լանջերի հողի մշակման էներգախնայող տեխնոլոգիաները և առանձնահատկությունները