pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4(23), 2022թ.
pdf-icon Թոքմաջյան Հ․Վ․, Մարկոսյան Ա․Խ․, Խաչատուրյան Վ․Գ․, Մարտիրոսյան Տ․Ս․, Հարությունյան Ա․Կ․ Անցումային տնտեսույուն ունեցող պետություններում գյուտերի ստեղծման մոտիվացիայի բացակայության հիմնական պատճառները և ստեղծված իրավիճակից բխող առաջնահերթ քայլերը
pdf-icon Բաղրյան Զ․Մ․, Ներսիսյան Ա․Ա․ Արցախում ներդրումային գրավչության խթանման մասին
pdf-icon Վարժապետյան Ա․Հ․ Դրամավարկային քաղաքականության տոկոսադրույքների փոփոխությունների ազդեցությունը բանկային համակարգի վրա
pdf-icon Միրզոյան Մ․Շ․ Նախալեռնային գոտու անջրդի պայմաններում օրգանահանքային պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակների և աճի խթանիչի տարբեր ժամկետներում հող ներմուծման ազդեցությունը կարտոֆիլի աճի, զարգացման և պալարագոյացման վրա
pdf-icon Ջհանգիրյան Տ.Ա., Հունանյան Ս.Ա., Բարսեղյան Մ.Հ., Էլոյան Ա.Շ. Արցախի Մարտակերտի շրջանի հանքավայրերի հարակից տարածքների ագրոքիմիական ցուցանիշները
pdf-icon Գալստյան Ս․Բ․, Թոքմաջյան Հ․Վ․, Միքայելյան Ն․Ա․, Օհանյան Հ․Ա․ Բնական պայմաններում մելիորանտի և պարարտանյութերի ազդեցությունը հողի ֆիլտրացիոն հատկությունների, բույսերի ջրային ռեժիմի և բերքատվության վրա
pdf-icon Սաղինաձե Ի․Ս․, Գագոշիձե Շ․Ն․, Կոդուա Մ․Ա․ Ծովի ափամերձ գոտում ալիքային պրոցեսների հետազոտության խնդիրների դրվածքը վերջավոր տարրերի միջոցով
pdf-icon Բալջյան Պ․Հ․, Հայրիյան Գ․Լ․, Ջավադյան Հ․Ռ․, Մեսրոպյան Ս․Ս․ «Գետավան-1» հիդրոհանգույցի գլխամասում ջրաբերուկային ռեժիմի գնահատում և կուտակումների լվացման արդյունավետ միջոցառումների մշակում
pdf-icon Գաբայան Գ․Ս․, Թոքմաջյան Վ․Հ․, Գաբայան Ս․Գ․, Բաբայան Ա․Ռ․, Պողոսյան Գ․Ա․ Հոսքային տուրբինով կահավորված փոքր հիդրոէլեկտրակայանների տարրերի աշխատանքի արդյունավետության վերլուծություն
pdf-icon Պետրոսյան Հ․Ս․, Համբարձումյան Պ․Վ., Զաքարյան Ս․Հ., Խանանյան Վ․Ա. Ճանապարհների նախագծման ինժեներագեոդեզիական հետազուությունների իրականացումն արբանյակային և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներով