pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(29), 2024թ
pdf-icon Գ.Հ. Ներսիսյան, Մ.Ա.Մելքումյան, Բ.Գ. Բաբայան, Ա.Մ. Գրիգորյան, Ա.Լ.Գրիգորյան, Ա.Ռ. Միքաելյան ՄԱՇԿԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԽՆԱՄՔԻ ՀԱՄԱՐ «ԿԱՎԱԼԳԻՆ» ԿԱՎԱՅԻՆ ՀԵՆՔՈՎ ՆՈՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԻ ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԸ
pdf-icon Տ.Մ. Սողոմոնյան ACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MDC1974 ՇՏԱՄԻԱԼՖԱ-ԱՄԻԼԱԶԻ ԳԵՆԻ ԱՐՏԱԲՋՋԱՅԻՆ ԷՔՍՊՐԵՍՈՒՄ BACILLUS SUBTILIS RIK1285 ԲՋԻՋՆԵՐԻՑ
pdf-icon Ա․Խ․ Մարկոսյան, Է․Ն․ Մաթևոսյան, Մ․Ա․ Մարկոսյան, Գ․Ա․ Մարտիրոսյան ԱՆՑՈՒՄԸ ՍՈՑԻԱԼԻԶՄԻՑ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ․ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
pdf-icon Ա․Ռ․ Մկրտչյան, Ա․Գ․ Հարությունյան, Գ․Ա․ Մարտիրոսյան, Ժ․Մ․ Միրզոյան ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ` ՀՀ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
pdf-icon Պ․ Ռայչիկ ՆՈՐ ՀՂԿԱՄԱՇԻՉ ՍԿԱՎԱՌԱԿ ԳՐԱՆԻՏԻ ՀՂԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
pdf-icon Ե.Է. Վարդապետովա ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ: ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ԹՎԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
pdf-icon Ա.Ա. Օհանյան ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵՆԹԱԼԻՏԵՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՐԳԻՍ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ
pdf-icon Է.Տ. Հարությունյան ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԱՂԵՏԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ՝ ԱՂԵՏԻՑ ԱՌԱՋ, ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ՀԵՏՈ
pdf-icon Գ․ Դարչիձե ՄԵՐԿԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՋՐԵՐԻ ԱՂՏՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ․ ԴՐԱՆՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
pdf-icon Ա․Յա․ Մարգարյան, Վ․Հ․Թոքմաջյան, Դ․Վ․ Մադոյան ԱՐԵՆԻԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ