pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(4), 2017թ
pdf-icon Պ.Հ. Բալջյան Գ.Գ. Մադաթյան Հ.Գ. Քելեջյան — Հունային ողողումների պարամետրերի որոշումը նախալեռնային գետերի անցումային տեղամասերում
pdf-icon Պ.Հ.Բալջյան Վ.Հ.Թոքմաջյան Վ.Գ.Հայրապետյան Մ.Ա.Քալանթարյան — Հունի կայուն երկայնական պրոֆիլի որոշման մասին
pdf-icon Պ.Յու. Գասպարյան — Գործիքի կտրող եզրի մաշվածքի ազդեցությունը դետալի արտաքին շերտի դեֆորմացիայի վրա
pdf-icon Ա.Մ. Եսոյան Ա.Ս. Հակոբյան Լ.Թ. Ավետյան Ա․Ա. Պողոսյան — Տեխնոլոգիապես բարձր և էնեգախնայող հարթահատ հողամշակ թաթիկների պարամետրերի հիմնավորումը
pdf-icon Ա.Մ. Եսոյան Ա.Ա. Մաթևոսյան Վ.Մ. Գալստյան — Կարտոֆիլահան մեքենայի ռոտացիոն կոշտամանրիչ-փոխակրիչի դանակների տեղակայման հաշվարկը
pdf-icon Լ.Ա. Օնուչակ Մ.Բ. Վասիլևա — Հեղուկ քրոմոտոգրաֆիայի կիրառությունը հիպոտենզիվ դեղանյութ կալիումի լոզարտանի որակի վերահսկման համար
pdf-icon Կ.Ա. Ներսիսյան Ն.Վ. Բալայան — Հայաստանի դերն ու նշանակությունը եվրասիական ինտեգրացման մեջ
pdf-icon Ա.Խ.Մարկոսյան Է.Ն.Մաթևոսյան Վ.Գ.Հայրապետյան Շ.Ս.Միքայելյան — Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկայի արդի վիճակը և բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները
pdf-icon Ռ.Մ. Հարությունյան Ռ.Հ. Զախարյան — Տրամաբանական մի քանի խնդիրների դասակարգումն ու լուծումը ճշմարտացիության աղյուսակների միջոցով
pdf-icon Ի.Վ. Հարությունյան Լ.Է. Դանիելյան — ԼՂՀ տնտեսական անվտանգության ապահովման արդի վիճակը և կանխատեսումները
pdf-icon Ա.Մ. Միրզոյան Ս.Մ. Միրզոյան — Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում