pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1, 2017թ.
pdf-icon Ս.Բ. Մակարով, Մ.Վ. Մարկոսյան, Վ.Հ. Ավետիսյան, Հ.Գ. Մարտիրոսյան — Վայրէջքային ռադիոտեղորոշիչ իր դիտարկման գոտու ճառագայթահարվող տարանջատված հատվածների կոմուտացիայով
pdf-icon Մ.Ա.Մուրադյան, Մ.Ա.Մուրադյան , Զ. Գ.Բոյաջյան , Վ.Գ.Հայրապետյան — Էլեկտրաստոծանագրի փոքրաչափ թվայնացված սարքի մշակումը
pdf-icon Պ.Հ. Բալջյան, Վ.Գ. Հայրապետյան, Ա.Կ. Հարությունյան, Գ.Ս. Նարինյան — Անանուն գետի ջրաբերուկային ռեժիմի բնութագրերի որոշումը Մուշեղ ՓՀԷԿ-ի գլխամասի գետահատույթում
pdf-icon Ս.Մ.Մկրտչյան, Ս.Ն.Երոյան — Հիդրոմորֆ աղակալված գոգահովիտների մելիորատիվ վիճակի բարելավման խնդիրները և լուծումները
pdf-icon Վ.Գ. Հայրապետյան — Բերվածքատար հոսքերի շարժման դեպքում Խորդուբորդության գործակցի վերաբերյալ
pdf-icon Ն.Բ. Մարգարյան, Հ.Ս. Կարայան, Ա.Վ. Հարությունյան — Նանոկառուցվածքային ածխածնային թաղանթների մակերեվութային պոտենցիալի հաշվարկը մուլտիֆրակտալ անալիզի մեթոդով
pdf-icon Պ.Պ. Օլեյնիկ, Ռ.Գ. Իսրայելյան, Ա.Ա. Պողոսյան — Սեյսմիկ գոտիներում բազմահարկ արդյունաբերական շենքերի մոնտաժման շահավետ եղանակը
pdf-icon Ս.Մ. Շահինյան — Հայկական կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների ճարտարապետության և նրանց ստորգետնյա տարբերակների առասպելաբանական հիմքերը
pdf-icon Վ.Վ. Ստեպկին — Հայաստանի Վայոց Ձորի մարզում գտնվող Ուսո լեռան ժայռապատկերները. իմաստաբանություն և պատմաաշխարհագրական համատեքստ
pdf-icon Ս.Պ. Գասպարյան — Կրթական տեխնոլոգիաները մասնագիտական տեխնիկական կրթական համակարգում
pdf-icon Կ.Է. Փաթյան — Տեխնիկական անգլերենի ուսուցման մի քանի մեթոդ