Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2023թ․ 2-րդ համարը

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2023թ․ 2-րդ համարը, որտեղ ընդգրկվել են հետևյալ հոդվածները․
1. Մարկոսյան Ա․Խ․, Խաչատուրյան Վ․Գ․, Թոքմաջյան Հ․Վ․․, Հարությունյան Ա․Կ․, Մարկոսյան Մ․Ա․ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ․․․․․․․․․․․․․․3-17

2. Առաքելյան Ա․Ա․, Ավետիսյան Ս․Ա․, Առաքելյան Շ․Ա․ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․18-27

3. Սարիբեկյան Ա․Ս․ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՌԵՑԵՍԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․28-36

4. Մարկոսյան Մ․ Ա․ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ …………………………․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․37-47

5. Թևոսյան Ս․ Խ․ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔ ………………………………………․․․․․․․․․․․․․․․48-56

6. Գալստյան Ս.Բ., Օհանյան Հ.Ա., Մարտիրոսյան Կ.Հ. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏՐԻՏԻԿԱԼԵԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՄԵԼԻՈՐԱՆՏԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57-63

7. Ջամղարյան Թ.Վ. ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՈՎ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԲԱԶՄԱՉԱՓ ԼՈԳԻՍՏԻԿ ՖՈՒՆԿԻՑԻԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․64-70

8. Պետրոսյան Տ.Լ., Մանուկյան Ս.Բ., Խաչատրյան Է.Հ., Նամաթյան Ն.Տ ՖԻԼՏՐՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԿԱՎԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՍՈՒՖՈԶԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․71-84

9. Վարդանյան Վ.Զ., Հարությունյան Ի.Վ., Գալստյան Գ.Ա., Ադամյան Ս.Ա. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ՝ «GEOGEBRA» ԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․85-92

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով