Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022թ․ N3(22) համարը ․․․

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022թ. N3(22) համարը:

Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.

1․ Գալստյան Ս․Բ․, Միրզոյան Ժ․Մ․

Մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման և
հողատարման կասեցման կանխարգելման մելիորատիվ
միջոցառումներ ․․․3

2․ Եղիազարյան Գ.Մ., Խաչատրյան Ա․Խ․, Դանիելյան Ռ․Ա․

Բույսերի աճի դինամիկայի մի խնդրի մասին ․․․ 10

3․ Մինասյան Ա.Ռ., Տոնապետյան Ա.Պ., Գասպարյան Ա.Պ.

Արմատապտուղների բերքահավաքի փոքրաչափ մեքենայի
խոփավոր բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում ․․․ 18

4․ Պետրոսյան Մ.Գ., Ավանեսյան Է.Վ.

Ընդհանրացված ՄԻԿ-Կեպլերի խնդրի սֆերոիդալ բազիսը ․․․ 24

5․ Այդինյան Լ.Գ.

Երգող կեռնեխների (Turdus philomelos Brehm, 1831)
տարածվածությունը Ստեփանակերտ քաղաքում ու նրա
մերձակայքում ․․․ 34

6․ Բաղդասարյան Ա․Ս․, Փելթիկյան Մ․, Ասատրյան Ն․Լ․, Միքաելյան Ա․Ռ․

Մոլեկուլային թթվածնով հալոգեն-վինիլային միացությունների
ոչ կատալիտիկ և կատալիտիկ հեղուկաֆազ օքսիդացման
գործընթացներ ․․․ 39

7․ Գագոշիձե Շ․Ն․, Կոդուա Մ․Ա․

Կլոր կտրվածքով ոչ ճնշումային ջրատարներում ջրի շարժման
կայունության մասին ․․․ 51

8․ Բալայան Ա.Վ.

Ազատի ջրամբարում կուտակված ջրաբերուկների քանակի
որոշումը հիդրոլոգիական մեթոդներով ․․․ 62

9․ Սաֆին Ռ.Տ., Մարկոսյան Մ.Վ., Սատիմովա Ե.Գ., Պավլովա Տ.Ա., Գարմաշովա Յու.Մ.

Տեսադիտարկման համակարգի թվային տեսախցիկի
ազդանշանի որակի գնահատման մեթոդները ․․․ 70

10․ Ներսիսյան Կ.Ա., Պողոսովա Տ.Ա.

ՓՄՁ ոլորտի զարգացման արդի հիմնախնդիրները
Արցախի Հանրապետությունում ․․․ 77

11․ Մարկոսյան Ա․Խ․, Միքայելյան Ն․Ա․, Հարությունյան Ա․Կ․, Երոյան Ե․Պ․

Տեխնիկական մասնագիտություններով կրթական
գործընթացի կազմակերպման խնդիրները բակալավրիատում ․․․ 84

Հոդվածներն՝ այստեղ

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով