pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4, 2021թ.
pdf-icon Ս.Գ. Գաբայան Հոսքային տուրբինների օգտակար գործողության գործակցի վերլուծությունը
pdf-icon Մ.Կ. Տիտանյան Հարցեր Դիզակի ուշ միջնադարի եկեղեցիների վերականգնման վերաբերյալ
pdf-icon Ա.Կ. Մայիլյան Աջակցման խելացի համակարգի մշակումը և իրականացումը
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, Ս.Ս. Մեսրոպյան, Հ.Ա. Օհանյան Միջանկյալ մշակաբույսերի ագրոնոմիա-տնտեսական արդյունավետությունը ցանքաշրջանառությունում
pdf-icon Ժ.Մ. Միրզոյան Հողերի մելիորացիայի անհրաժեշտությունը Արցախի Հանրապետությունում
pdf-icon Հ․Վ․ Թարփոշյան Նորարարությունը և նորարարական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետութունում
pdf-icon Ն.Հ. Ավանեսյան ԱՀ առողջապահության համակարգի գործունեության վերլուծությունը
pdf-icon Ա.Թ. Հովհաննիսյան, Դ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ.Ա. Սահակյան Web միջավայրում նախագծված միակոնտակտ և բազմակոնտակտ հերկոնային ռելեների հետազոտության արդյունքները
pdf-icon Լ.Գ. Այդինյան, Գ.Ա. Սաֆարովա Տարազույգ մետաքսագործի տարածվածությունը Արցախում
pdf-icon Վ.Ա. Վարդանյան, Ա.Ս. Հակոբյան ՄՏԶ 82 մակնիշի տրակտորի շրջանակի հաշվարկային սխեմայի կազմումը