pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3, 2018թ.
pdf-icon Հ.Վ.Թոքմաջյան, Տ.Ս.Մարտիրոսյան — Սևանա լճի հիմնախնդրի լուծման ռազմավարական ուղղությունը
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Է.Ն. Մաթևոսյա, Կ.Ա. Ներսիսյան, Լ.Վ.Թոքմաջյան — Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները և խմելու ջրի արտահանման հնարավորությունները
pdf-icon Գ.Ա. Թորոսյան — Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի հյուծումը
pdf-icon Վ.Հ. Թոքմաջյան, Վ.Ա.Ալեքսանյան , Գ.Ս. Գաբայան, Ս.Շ. Նուրիջանյան — Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների փոփոխությունը
pdf-icon Ե.Է. Վարդապետովա — Զբոսաշրջության և թանգարանների փոխազդեցությունների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում: Սիներգիայի էֆեկտը
pdf-icon Մ.Վ.Միքայելյան, Ա.Խ.Մարկոսյան, Է.Ն.Մաթևոսյան, Լ.Յու.Յարմալոյան — Մենատիրությունը և Հայաստանի Հանրապետությունում դրա կարգավորման հիմնախնդիրներ
pdf-icon Ա.Ս. Սարիբեկյան — Ստվերային տնտեսության տեսա-պրակտիկ դրսևորումները և խնդիրները. Հայաստանյանն այդ համատեքստում