1

Ավետիսյան Վահան Հենրիկի

Ռադիոֆիզիկոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

avetistanv@bulletin.am

 

2

Բալջյան Պարգև Հովհաննեսի

Ւնժեներ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

baljyan-1951@list.ru

 

Վարդանյան Արևշադ Հապետի

մեխանիկ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

arevshad@mail.ru

 

4

Թոքմաջյան Հովհաննես Վաչեի

Ւնժեներ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

jhhinst@mail.ru

 

5

Թոքմաջյան  Վաչե Հովհաննեսի

Ւնժեներ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

tokmajyanv@gmail.com

 

6

Մարկոսյան Աշոտ Խաչատուրի

Տնտեսագետ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ashotmarkos@rambler.ru

 

7

Մարկոսյան Մհեր Վարդգեսի

Ւնժեներ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

mark@yetri.am

 

8

Մինասյան Ռոբերտ Սարիբեկի

Ինժեներ – երկրաֆիզիկոս, երկրաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

minasyanr@bulletin.am