Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(1), 2016թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(2), 2016թ
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(3), 2017թ
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(4), 2017թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(6), 2018թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(7), 2018թ
 Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(9), 2019թ
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(10), 2019թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(11), 2020թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(13), 2020թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(14), 2020թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(15), 2021թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(16), 2021թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(17), 2021թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4(18), 2021թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(19), 2022թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(21), 2022թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(22), 2022թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4(23), 2022թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(25), 2023թ
 Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(26), 2023թ
 Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(27), 2023թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4(28), 2023թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(29), 2024թ
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(30), 2024թ