pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3, 2021թ.
pdf-icon Բ.Գ. Բաբայան Հողային Xanthomonas, Stenotrophomonas, Pseudomonas բազմակայունությունը և դրա դեմ պայքարը գինեթթվի նոր ածանցյալների միջոցով
pdf-icon Պ.Հ. Բալջյան, Հ.Գ. Քելեջյան, Է.Վ. Ավանեսյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան Մատաղիսի ջրամբարի W-H բնութագրի փաստացի վիճակի գնահատումը և ապագա փոփոխությունների կանխատեսումը
pdf-icon Ա.Պ. Տոնապետյան Մոտոբլոկի հետ ագրեգատավորված փոքրքչափ արմատապտղահան մեքենայի շարժման կայունությունը
pdf-icon Ս.Խ. Թևոսյան Հայաստանի Հանրապետության հանրային ֆինանսների կառավարման հիմնախնդիրները
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Ս.Խ. Թևոսյան Հանրային ֆինանսների արդյունավետ կառավարման նպատակով բյուջեների պլանավորման մակարդակում վերահսկողության իրականացման հիմնախնդիրները
pdf-icon Տ.Ս. Մարտիրոսյան, Ն.Բ. Պետրոսյան ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորությունները Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի օրինակով․ խնդիրներ և լուծման ուղիներ
pdf-icon Կ.Ա. Ներսիսյան, Ն.Ա. Միքայելյան ԱՀ տնտեսության հետպատերազմյան վերականգնման հարկային կարգավորման կատարելագործման ուղիները
pdf-icon Կ.Ա.Ներսիսյան, Ն.Հ. Պողոսյան Կառավարչական հաշվառման բարելավման հիմնախնդիրները ԱՀ արտադրական կազմակերպություններում