pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3, 2019թ.
pdf-icon Ս.Բ.Գալստյան, Ս.Կ.Երիցյան, Թ.Գ.Գրիգորյան, Ա.Ա.Առաքելյան — ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀՈՂԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
pdf-icon Պ. Ա.Տոնապետյան, Պ. Յու.Գասպարյան — ԼԱՆՋԵՐԻ ՀՈՂԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
pdf-icon Կ.Ա.Ներսիսյան — ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
pdf-icon Ա.Ս. Սարիբեկյան — ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
pdf-icon Դ.Կ. Պողոսյան — ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան — ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
pdf-icon Վ.Գ. Խաչատուրյան — Պետության դերի ժամանակակից ընկալումները
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Վ.Գ. Խաչատուրյան — Բնապահպանական կարգավորում և տնտեսական աճ. ազատական մոտեցում
pdf-icon Ֆ.Ա. Դալլաքյան, Ռ.Գ. Իսրայելյան — Շուշիի ռեալական ուսումնարանի շենքի հիմնատակի գրունտի առավելագույն հորիզոնական արագացման որոշման ճշտության գնահատումը
pdf-icon Ն.Ա. Միքայելյան — Դադիվանքն որպես Արցախի դպրոցի ճարտարապետության ձևավորման և զարգացման օրինակ
pdf-icon Հ.Վ. Վարդանյան, Ն.Ա. Բազիկյան, Վ.Ա. Վարդանյան, Պ.Յու. Գասպարյան — Թմբուկային արգելակային մեխանիզմի արգելակման մոմենտը