pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2, 2018թ.
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Ե.Ն. Մաթևոսյան, Գ.Ա. Իվանյան, Ա.Դ. Գալստյան — Ջրի վնասակար ազդեցության գնահատման մեթոդաբանությունը
pdf-icon Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Ա. Խալաթյան, Ն.Բ. Խաչատրյան — Ոռոգման ջրի խնայողության ապահովման հեռանկարները՝ գրունտի մեջ ջուր կուտակող հավելումներ օգտագործելու դեպքում
pdf-icon Հ.Վ. Բայունց — Այգեհովիտ համայնքի ջրամատակարարման համակարգը
pdf-icon Թ.Գ. Վերդյան, Ռ.Ս. Հակոբյան — Արցախի Հանրապետության հանքային ջրերի քիմիական բաղադրության փոփոխությունները որպես երկրաշարժի նախանշան
pdf-icon Ռ.Ս. Հակոբյան, Ս.Յ. Արզումանյան, Շ.Ա. Դավթյան, Ի.Գ. Նավթալյան — Նռան և բալի կոմպոտների արտադրության որակին ներկայացվող պահանջները
pdf-icon Ս.Խ. Պապյան, Ա․Ս. Հակոբյան, Ա.Ա. Պողոսյան — Փոքր հողակտորներից գյուղատնտեսական սորուն բեռների ինքնարժեքի, ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցի շահագործական ցուցանիշների եղանակների ուսումնասիրում
pdf-icon Հ.Յ. Հայրապետյան — Տարբեր գրունտային պայմաններում գտնվող միևնույն տիպային սերիայի բնակելի կարկասային շենքերի դինամիկ բնութագրերի որոշումը փորձարարական եղանակով
pdf-icon Ռ.Մ. Հարությունյան, Ս.Հ. Թոքմաջյան, Թ.Գ. Գրիգորյան, Ա.Ա. Պողոսյան — Դասախոսի վարձատրության չափի հաշվարկի մի մեթոդի մասին
pdf-icon Մ.Վ. Միքայելյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Է.Ն. Մաթևոսյան, Շ.Ս. Միքայելյան — Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հարցի շուրջ
pdf-icon Գ.Գ. Ներսիսյան, Ռ.Ս. Հակոբյան, Ն.Վ. Ֆարսիյան, Լ.Կ. Պողոսյան, Ս.Ա. Ադամյան — Արցախում դափնու եթերայինյուղի ստացումն ու որակական ցուցանիշների որոշումը
pdf-icon Լ.Ռ. Վարդանյան, Գ.Գ. Ներսիսյան, Ռ.Լ. Վարդանյան, Ն.Վ. Ֆարսիյան — Նռան կորիզի և համեմի սերմերի յուղերի հակաօքսիդանտ ակտիվությունը