pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(30), 2024թ
pdf-icon ԳԼ Հայրիյան ՊՈԼԻՄԵՐԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՐՆԵՐՈՒՄ ԼՎԱՑԱԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԾԱԽԿԱՇԵՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՊԱՏՎԱՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
pdf-icon ԱՅա Մարգարյան, ԳՀ Մարտիրոսյան, ԴՎ Մադոյան, ՎՀ Թոքմաջյան ՏԱՐԲԵՐ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՈՒ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐ ՍՆՈՂ ՈՌՈԳՄԱՆ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՍԽԵՄԱ (ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
pdf-icon Ա.Մ. Գրիգորյան ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԿՈԼՈԻԴԱԴԻՍՊԵՐՍ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ  ԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
pdf-icon Տ․Մ․ Սողոմոնյան, Լ․Տ․ Խոյեցյան, Ա․Մ․Պալոյան, Ա․Ա․ Համբարձումյան ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏ ԱՐՏԱԲՋՋԱՅԻՆ ԷՔՍՊՐԵՍՎՈՂ AMY1974 ԱԼՖԱ ԱՄԻԼԱԶԻ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՉՈՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
pdf-icon Վ.Ա. Սարգսյան ԼՈՒԾԻՉԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԲՆԱՊՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ. ԿԱՆԱՉ ՔԻՄԻԱՅԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԸ ԱՑԵՏՈՆԻՏՐԻԼԻ ՀԱՄԱՐ
pdf-icon Ա.Ա. Տեր-Մինասյան ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՈՒ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
pdf-icon Ա.Ա. Օհանյան ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
pdf-icon ԿԱ Ներսիսյան ԿԱՆԱՉ ԵՎ ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
pdf-icon ԱԽՄարկոսյան, ԷՆՄաթևոսյան, ՄԱՄարկոսյան, ԳՀ Մարտիրոսյան, ԳԼ Հայրիյան ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԱՃ ԵՎ ԲԱՇԽՈՒՄ