pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(21), 2022թ.
pdf-icon Գոլով Ռ.Ս. Էներգիայի կառավարման համակարգի ստեղծման կիրառական հիմունքները բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունում
pdf-icon Հարությունյան Լ.Յու., Հարությունյան Ք.Ա. Արցախում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման հնարավորություններն ու խոչընդոտները
pdf-icon Շինդյան Կ.Ն. Գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումային ռիսկերի կառավարման հիմնահարցերը Արցախում
pdf-icon Ֆայզուլլին Ռ.Վ. Համաինտեգրված զույգերի օգտագործման խնդիրները զույգ թրեյդինգի համար
pdf-icon Կիրակոսյան Գ.Հ., Մելքոնյան Վ.Ս., Ավետիսյան Ք.Ա. «MATLAB» համակարգի միջոցով անօդաչու թռչող ապարատի կառավարման համակարգի նախագծում
pdf-icon Գալստյան Ս.Բ., Առաքելյան Ա.Ա.,  Աթալյան Ս.Լ., Մինասյան Հ.Վ. Բնական պայմաններում հողի մշակման եղանակների և պարարտացման ժամկետների ազդեցությունը  աշնանացան  ցորենի երաշտադիմացկունության բարձրացման վրա
pdf-icon Բեզիրգանյան Գ.Վ., Սերգոյան Հ.Տ. Վարակիչ հիվանդությունների հաշվողական մոդելավորում և դրանց տարածման կանխատեսում մեծ քաղաքներում
pdf-icon Տոնապետյան Պ.Ա., Գասպարյան Պ.Յու., Տոնապետյան Ա.Պ., Առաքելյան Ա.Ա. Լանջերի հողի շերտավոր մշակման ագրեգատ
pdf-icon Պողոսյան Վ․Գ․ Վարորդի հոգնածության որոշման մեթոդների վերլուծություն և դրանց կատարելագործման տարբերակը
pdf-icon Հակոբյան Բ.Դ., Գասպարյան Ա.Պ. Տրանսպորտային գործընթացը որպես դիսկրետ վիճակով համակարգ
pdf-icon Միրզոյան Ն.Ա., Գրիգորյան Ք.Ա. Քաղաքային ուղևորափոխադրման գործընթացի հուսալիությունը և գնահատման ցուցանիշները