pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(13), 2020թ.
pdf-icon Ա.Ա. Վարդանյան, Մ.Վ. Մարկոսյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ս.Բ. Գալստյան Բնական պայմաններում աշնանացան սերմնացու ցորենի աճեցման կառավարումն ինովացիոն տեխնոլոգիական լուծումների օգնությամբ
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան, Գ.Հ. Ներսիսյան, Ա.Կ. Միքայելյան Գետնանուշի մշակության արդյունավետությունը՝ կախված կիրառվող ագրոտեխնիկայից
pdf-icon Պ.Հ. Բալջյան, Ա.Ա. Պողոսյան, Հ.Գ. Քելեջյան, Ն.Տ. Նամաթյան Մատաղիսի ջրամբարում կուտակված ջրաբերուկների քանակական գնահատումը
pdf-icon Վ․Շ․ Մելիքյան, Հ․Ա․ Բաբաջանյան, Ա․Գ․ Բասկովչյան Լայն լարման տիրույթով, ծալված կասկոդով և կոմպարատորով օպերացիոն ուժեղարար
pdf-icon Ա․Գ․ Հայրապետյան, Հ․Վ․ Մարգարյան, Կ․Ա․ Մելիքյան, Ս․Ս․ Աբազյան Ինտեգրալ սխեմաների ընդունիչ հաղորդիչ հանգույցներում անալոգային հանիչի կիրառմամբ դիմադրությունների կարգաբերման մեթոդ
pdf-icon Դ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ.Ա. Սահակյան Փոքր հզորության սինխրոն ռեակտիվ շարժիչների հետազոտումը
pdf-icon Ա․Խ․ Մխիթարյան, Հ․Վ․ Մարգարյան, Մ․Տ․ Գրիգորյան, Դ․Ա․ Մանուկյան Անալոգային ինտեգրալ սխեմաներում օպերացիոն ուժեղարարների հուսալիության բարձրացման մեթոդ
pdf-icon Հ․Հ․ Սահակյան, Ռ․Մ․ Սողոմոնյան, Դ․Խ․ Գաբրիելյան, Գ․Ա․ Ոսկանյան Էներգասպառման արդյունավետության և ազդանշանի ամբողջականության բարելավման համար տեղեկատվական ազդանշանները և սնուցման աղբյուրը վերահսկող և ղեկավարող համակարգ
pdf-icon Ս․Ս․ Աբազյան H-տիպի տակտային ազդանշանի ծառի միավորումը բուֆերային ծառի հետ
pdf-icon Վ.Ա. Ջանփոլադով Ծրագծման ծանրաբեռնվածության հետազոտությունը սնուցման ցանցի կետագծային կառուցվածքի դեպքում
pdf-icon Ռ․Մ․ Սողոմոնյան, Ա․Լ․ Մնացականյան, Ա․Կ․ Հայրապետյան Աշխատանքային հաճախության մեծացումը ունակային կապի միջոցով կասկոդացված մակարդակների ձևափոխիչում
pdf-icon Է.Վ. Բելուբեկյան, Ա.Գ. Պողոսյան, Տ.Ս. Բադասյան Կոմպոզիցիոն նյութից պատրաստված կողավոր սալի օպտիմալացումը ազատ տատանումների դեպքում
pdf-icon Պ.Ա. Տոնապետյան, Ք.Ա. Գրիգորյան, Մ.Թ. Հայրապետյան Քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի կանգառների թողունակության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն