pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2, 2016թ.
pdf-icon Ա.Ա. Առաքելյան, Վ.Հ. Սարգսյան — ԳԵՏԻ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՒՄ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՀՈՍՔԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՏՀ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՓԱՅԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
pdf-icon Վ.Գ. Հայրապետյան, Գ.Ս. Գաբայան, Հ.Վ. Թոքմաջյան — Փոքր հիդրոէներգետիկայի բնապահպանական միջոցառումների որոշ ինժեներական ասպեկտներ
pdf-icon Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Պ. Բալջյան, Դ.Ջ. Քամալյան — Կախյալ մասնիկների առավելագույն հիդրավլիկական մեծության և պղտոր հոսքի բնութագրիչների կախվածության որոշման մասին
pdf-icon Ս.Ն.Երոյան, Ս.Մ.Մկրտչյան, Մ.Ա.Քալանթարյան, Ա.Գ.Նաղդալյան — Շիրակի սարահարթի ստորգետնյա և մակերեվույթային ջրերի գնահատում ըստ ոռոգման միջազգային չափորոշիչների
pdf-icon Պ. Յու. Գասպարյան — Պողպատի փոփոխական կտրման ռեժիմներով մշակման դեպքում կտրիչների աշխատունակության հետազոտումը
pdf-icon Ռ.Գ. Իսրայելյան, Ա.Ա.  — Պողոսյան Լեռնային պայմաններում շինարարության արդյունավետության բարձրացման հարցի վերաբերյալ
pdf-icon Ռ.Ս. Հակոբյան — (3-S-տեղակլված)-1H-1,2,4-տրիազոլ պիրիմիդինի ածանցյալների սինթեզը
pdf-icon Ռ.Լ. Վարդանյան, Լ.Ռ. Վարդանյան, Ս.Ա. Հայրապետյան, Պ.Գ. Բագդասարյան — Կտավատի սերմերի էքստրակտով կումոլի օքսիդացման ինհիբիրացման մեխանիզմը
pdf-icon Ն.Վ.Ֆարսիյան, Ս.Կ. Երիցյան, Վ.Մ.Դանիելյան — Պարարտանյութերի և մելիորանտների կիրառման ազդեցության և հետազոտության տնտեսական արդյունավետությունը ԼՂՀ ասկերանի շրջանի պայմաններում
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Ս.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Մ. Մարգարյան — Բարձրագույն կրթությունը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման համատեքստում. արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները