pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(25), 2023թ
pdf-icon Տիտանյան Մ.Կ. Նորահայտ կոթողներ Արցախի Սոս գյուղի «Լուսավորչի սար» կոչվող սրբատեղիից
pdf-icon Մարկոսյան Ա․Խ․, Մաթևոսյան Է․Ն․, Մարկոսյան Մ․Ա․, Առաքելյան Շ․Ա․ Տնտեսական ազատության ընկալումը և տնտեսական ազատության համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանական հիմքերը
pdf-icon Մարկոսյան Ա․Խ․, Խաչատուրյան Վ․Գ․, Հարությունյան Ա․Կ․, Մարկոսյան Մ․Ա․, Պետրոսյան Վ․Գ․ Գիտության և տեխնոլոգիաների գլոբալ ցուցանիշների համակարգը և կիրառական հետազոտությունների արդյունավետության նվազման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում
pdf-icon Ալեքսանյան Վ.Ա., Միրզոյան Մ.Շ., Գալստյան Ս.Բ., Գալստյան Մ.Հ. Օրգանահանքային պարարտանյութերի և աճի խթանիչի կիրառման տնտեսաէկոլոգիական արդյունավետության որոշումը նախալեռնային գոտու պայմաններում մշակվող կարտոֆիլի ցանքերում
pdf-icon Հակոբյան Ռ․Գ., Ջամղարյան Թ.Վ. Գեներատիվ-մրցակցային ցանցի ուսուցման համար տվյալների հավաքածուների հենքի ընդլայնման հաշվեկարգի հետազոտում
pdf-icon Գասպարյան Օ․Ն․, Իսպիրյան Վ․Հ, Մելքոնյան Գ․Ա., Սիմոնյան Տ․Ա․ Անօդաչու թռչող սարքերի կառավարման համակարգերի ռոբաստության վերլուծությունը շարժիչների մասնակի խափանումների դեպքում
pdf-icon Ներսիսյան Գ.Հ., Ֆարսիյան Ն.Վ., Հակոբյան Գ․Գ., Նավթալյան Ի.Գ., Միքաելյան Ա.Ռ. Ավանի աղի հանքի հատակային նստվածքի կավի հնարավոր կիրառությունը բուժիչ կավերի ու կոսմետոլոգիայի մեջ
pdf-icon Տոնապետյան Պ.Ա., Գասպարյան Պ.Յու., Տոնապետյան Ա.Պ., Նիկողոսյան Հ.Հ. Հողի շերտավոր մշակման կոմբինացված բանող օրգանի քարշային դիմադրությունը