pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4(28), 2023թ
pdf-icon Միսակյան Է.Է. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԴԻՏԱՑԱՆՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
pdf-icon Գագոշիձե Շ․Ն․, Թոքմաջյան Վ․Հ․, Կոդուա Մ․Ա․, Գաբայան Գ․Ս․, ԱՓԱՄԵՐՁ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԸ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԱՓԱՊԱՇՏՊԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
pdf-icon Իսրայելյան Ռ.Գ., Մարգարյան Ա.Յա., Իսրաեյլյան Մ.Ա., Գրիգորյան Ա.Մ. ՏԵՂԱԿԱՆ ԿՐԱՔԱՐԻ ՔԱՐԱՀԱՆՔԵՐԻ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՍԱԿԱՎԱՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
pdf-icon Խեմչյան Ա.Ա., Ջամղարյան Թ.Վ. ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼ
pdf-icon Շահվերդյան Ա․Ա․, Սմբատյան Ա․Լ․ ԲԱՐԴ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՑՆԵՐԻՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍՈՒՄ ԱՐՏԱՊԱՏԿԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
pdf-icon Մարկոսյան Մ․ Վ․, Ավետիսյան Վ․ Հ․, Մարտիրոսյան Հ․Գ․ ԴՐՈՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԱՆՏԵՆԱՆԵՐԻ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾՎԱԾ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՀԱՂՈՐԴԱԿ-ԱՆՏԵՆԱ)
pdf-icon Միրզոյան Մ․Շ․ ՕՐԳԱՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ և ԱՃԻ ԽԹԱՆԻՉԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԵՏԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ ՀՈՂԵՐՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԲԵՐՔԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ
pdf-icon Մարկոսյան Մ․ Ա․ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
pdf-icon Մկրտչյան Ա․Ռ․, Բաբայան Ա․Ռ․, Մարգարյան Ա․Յա․, Մկրտչյան Ս․Հ․ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ