pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1, 2016թ.
pdf-icon Հ.Վ. Թոքմաջյան — ՏՈՒՐԲՈՒԼԵՆՏ ՀՈՍԱՆՔՈՒՄ ԿԱԽՎԱԾ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
pdf-icon Պ.Հ. Բալջյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Պ. Բալջյան, Հ.Վ. Բայունց — ՋՐԱՀՈՍՔԵՐՈՒՄ ՀՈՒՆԱՅԻՆ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
pdf-icon Ա.Մ. Սիմոնյան, Ա.Յա. Մարգարյան, S.Ս. Մարտիրոսյան, Հ.Վ. Բայունց — ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻՑ ՕԴԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
pdf-icon Ն.Մ. Սարգսյան, Ա.Ա. Սարուխանյան — ՇՓՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
pdf-icon Գ.Գ. Վերանյան — ԽԱՉԵՆԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՎԱԼԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
pdf-icon Ս. Ն. Երոյան, Գ. Շ. Հովսեփյան, Ս.Շ. Նուրիջանյան, Ս. Մ. Մկրտչյան — ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹԻ ՀՈՂԱՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
pdf-icon Ռ.Ս. Մինասյան, Գ.Մ. Մխիթարյան, Գ.Ս. Թորոսյան — ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան — ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՁԵՎԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՂԻ ԱԳՐՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ` ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՑԱՆՔԵՐՈՒՄ
pdf-icon Գ.Ա. Սաֆարովա — 15 ՀՑ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՄՇԱԿՎԱԾ ՋՈՒՐԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՒՄ Է ԱՂԱԿԱԼԱԾ ՀՈՂԻ և ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
pdf-icon Ա.Ն. Սոկոլովա — ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱՅԻՆ ԿՈԹՈՂՆԵՐԸ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ
pdf-icon Ս.Մ. Ամիրխանյան, Դ.Բ. Հայրապետյան, Է.Մ. Ղազարյան, Հ.Ա. Սարգսյան — ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԱՏՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՂ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՈՎ ՄԻՋՈՒԿ/ՇԵՐՏ/ՇԵՐՏ ԳՆԴԱՁԵՎ ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ԿԵՏՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՆՄԱՆ ԴՈՆՈՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒԿԻ ԴԻԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ